بایگانی | داستان مثبت

برنده این آزمایش پادشاه آینده خواهد بود

جی۵ لاین: در روزگاران قدیم در کشور چین پادشاهی بود که دو فرزند پسر داشت ولی هر دوی آن ها را در جنگ از دست داده بود، او زمانی که دیگر بسیار پیر شده بود […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

آرایشگر گفت: خدا وجود ندارد.

جی۵ لاین: روزی مردی برای اصلاح موی خود نزد آرایشگر رفته بود. بین او و آرایشگر بحثی پیرامون خدا پیش آمد. آریشگر گفت: خدا وجود ندارد. مشتری جواب داد: به چه علت این حرف را […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

در روابط با دوستانش مشکلات زیادی داشت

جی۵ لاین: چهار سال پیش که تازه وارد دبیرستان شده بودم، از اخلاق و رفتار خیلی از بچه های کلاس دل خوشی نداشتم. رفتارهای تمسخر آمیز و سخنان نیش دار چند نفر از شاگردان بسیار […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب