بایگانی | داستان صوتی
عشق و ازدواج

عشق و ازدواج چیست؟

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/06/g5line-com-FirstWife.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “ عشق و ازدواج چیست؟ “ کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۹۱۵ کیلو بایت چنانچه قادر […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

شخم زدن مزرعه برای او کار سختی بود

جهت دانلود داستان صوتی “شخم زدن مزرعه برای او کار سختی بود” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۹۷۵ کیلو بایت هر یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ یک داستان […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

چرا نتوانستی در آن منطقه موفق شوی؟

جهت دانلود داستان صوتی “چرا نتوانستی در آن منطقه موفق شوی؟” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۸۵۳ کیلو بایت هر یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ یک داستان مثبت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

این آزمایش ساده را انجام بده

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/04/g5line-com-she-can-not-hear.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “این آزمایش ساده را انجام بده” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۶۳۷ کیلو بایت هر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

مهمان ها هم همان کار را تکرار کردند

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/04/g5line-com-president-friends.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “مهمان ها هم همان کار را تکرار کردند” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۶۳۷ کیلو […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

من بزرگ ترین بازیکن جهان هستم

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/04/g5line-com-best-player.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “شمشیرش را برای کشتن راهب بالا برد” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۷۸۲ کیلو بایت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

شمشیرش را برای کشتن راهب بالا برد

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/03/g5line-com-heaven-and-hell.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “شمشیرش را برای کشتن راهب بالا برد” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱٫۱۰ مگا بایت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

پیرمرد لاغر روی صندلی اتوبوس نشسته بود

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/03/g5line-com-old-man-flowers.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “پیرمرد لاغر روی صندلی اتوبوس نشسته بود” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۷۰۱ کیلوبایت هر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب