بایگانی | گالری تصاویر

Reap

جی۵ لاین: .You will reap what you plant in your minds farm  آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد. منبع تصویر:ooopic «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Purpose

جی۵ لاین: .There\’s a purpose to life\’s events to teach you how to laugh more or not to cry too hard برای هر اتفاق زندگی دلیلی وجود دارد که به تو میآموزد که چگونه بیشتر شاد […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Decide

جی۵ لاین:.Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد . منبع تصویر:avaline «یک […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

thought

جی۵ لاین:.We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Learn

جی۵ لاین: .Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

judge

جی۵ لاین:. To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost  برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

Time

جی۵ لاین: time is like a river. u can,t touch the same water twice. because the flow that has passed will never pass again so, cherish every moment of your life زمان مانند یک رودخانه […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

try

جی۵ لاین:Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie) مهمترین دستاوردها ی دنیا توسط […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

follow

جی۵ لاین:. Do not follow where the path may lead.Go instead where there is no path and leave a trail.Harold R. McAlindon(also attributed to Emerson and others)  به جای عبور از جاده ای که همه از […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

today

جی۵ لاین:  .Who looses today, won’t find tomorrowThere is nothing important as today آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت ،هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست .     […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب