پرسش و پاسخ:

داستان های اخیر

example

یادبود پسری که هاروارد به او اهمیت نداد

مراقب کاشته هایت باش!

Teach children

داستان دو کوزه

river

آیا شما هم شکست‌ناپذیر هستید؟

your aims

همیشه تعادل را حفظ کنید.

compare

اینجا بهشت است.

select

ملا نصرالدین و عروسی

fly high

تصمیمات الهی

worries