مطالب مرتبط با rise

Rise

  جی۵ لاین:… If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise  بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت.       منبع تصویر:ilna «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

rise again

جی۵ لاین:   … It is the greatest honor that fall break! That after every fall to rise again  بزرگترین افتخار این نیست که شکست نخوری !آنست که بعد از هر افتادن دوباره برخیزی… منبع تصویر:blog […]

ادامه مطلب

kite

جی۵ لاین: …If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» ضرب المثل چینی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب