مطالب مرتبط با problem

problem

  جی۵ لاین:.There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

problem

جی۵ لاین: .The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem  بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

problem

جی۵ لاین: .There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه […]

ادامه مطلب

problem

جی۵ لاین: .A clever person solves a problem But a Wise one prevents facing it Albert Einstein یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کنداما یک فرد خردمند از رودرو شدن با آن دوری می‌کند. منبع […]

ادامه مطلب

…god always

  جی۵ لاین: .god always has something for you,a kay for every problem,a light for every shadow,and a plan for every tomorrow خدا همیشه چیزی برای شما دارد،یک کلید برای هر مشکلی،یک روشنایی برای هر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

god

جی۵ لاین: .god always has something for you,a kay for every problem,a light for every shadow and a plan for every tomorrow خدا همیشه چیزی برای شما دارد:یک کلید برای هر مشکلی، یک روشنایی برای هر سایه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

life

جی۵ لاین:.”Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed” زندگی یک هدیه است که باید ازش لذت برد نه مشکلی که باید حلش کرد. منبع تصویر:wikinut «یک تصویر گویا […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب