مطالب مرتبط با force

best

  جی۵ لاین: .Force yourself to be best that others expect from you خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. منبع تصویر:smscs «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

force

جی۵ لاین: .Force yourself to be best that others expect from you خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید. منبع تصویر:blog «یک تصویر گویا تر از چندین متن است» […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب