مطالب مرتبط با counts

success

  جی۵ لاین:“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب