مطالب مرتبط با 7 عادت مردمان موثر

کلید بهشت

جی۵ لاین:کسی در خواب دید که در آستانه ورود به بهشت ایستاده است. حکیم فرزانه ای را دید که می گفت: من خیلی وقتی است به اشتیاق ورود به بهشت معطل هستم در حالی که […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

با چه معیارهایی همسر آینده خود را انتخاب کنیم؟

لیندا سپهر: با سلام و احترام سوال من در زمینه ازدواجه، من سه تا دوست صمیمی دارم، که دو تاشون ازدواج کردن و یکیشون هم یه مدت با یه پسر دوست بود، با هم خیلی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب