مطالب مرتبط با نعمت

نگرش یعنی همه چیز

جی۵ لاین:بیوه زنی بینوا بود که دو پسر داشت.او به قدری ضعیف بود که قادر به انجام کاری و کسب درامدی نبود.امرار معاش او به خرید و فروش ناچیزی بستگی داشت که پسرانش انجام می […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

شکر گزاری در طوفان

جی۵ لاین: داشتن روحیه سپاس و شکر گزاری یکی از بزرگترین مصادیق مثبت اندیشی و خوش بینی است. این روحیه انسان را از حالت انقباض و تالم و تغیر به موقعیت اثرنا پذیری و احساس رضایت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب
مرد نابینا در خیابان

چرا باید خوب زندگی کنم وقتی قرار است بمیرم؟

فرهاد: سلام من همیشه با خودم فکر میکنم هدف از زندگی کردن چیه؟ اگه قراره همه چیز با مرگ از بین بره ، پس چه فایده که مثلا یه نفر توی کنکور رتبه اول بشه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب