مطالب مرتبط با میکل آنژ

تا کی می خواهی بی کار بنشینی؟

جی۵ لاین: در زمان های دور پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست کار ارزشمندی انجام دهد. پسر هر بار که به کلیسا می رفت به تخت سنگ بزرگی که در حیاط کلیسا […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

دنیا از آن خیال پرزدازان است

جی۵ لاین:می گویند در زمانهای دور پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست با دستانش کار با ارزشی انجام دهد. این پسر هر روز به کلیسایی در نزدیکی محل زندگی خود می رفت […]

ادامه مطلب

سوال از میکل آنژ

جی۵ لاین: یک بار از « میکل آنژ» پیکر تراش معروف ایتالیایی پرسیدند:« چطور می تواند چنین آثار زیبایی را خلق کند؟» پاسخ داد:« خیلی ساده، وقتی به یک قطعه سنگ مر مر نگاه می کنم، […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

سنگ های مرمر زندگی

جی۵ لاین: می گویند در زمان های دور،پسری بود که به اعتقاد پدرش هرگز نمی توانست با دستانش کار با ارزشی انجام دهد. این پسر هر روز به کلیسایی در نزدیکی محل زندگی خود می رفت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب