مطالب مرتبط با مهم

مهم ترین عضو بدن

جی۵ لاین:مادرم همیشه از من می پرسید: مهم ترین عضو بدنت چیست؟ سال های زیادی، با توجه به دیدگاه و شناختی که از دنیای پیرامونم کسب می کردم، پاسخی را حدس می زدم و با […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

لیوان را زمین بگذار!

جی۵ لاین:استادی در شروع کلاس، لیوانی پر از آب را به دست گرفت و آن را بالا برد تا همه ببینند. سپس از شاگرداننش پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟ شاگردان  جواب […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب