مطالب مرتبط با ملایمت

گفتم که دیگر حق ندارند در خانه بازی کنند

جی۵ لاین: من به نظافت و ترتیب خانه بسیار اهمیت می دهم. در آن حد که وقتی دو پسرم شروع به دویدن و بازی در خانه می کنند استرس عجیبی مرا فرا می گیرد و […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

وقتی که پیر شدی

جی۵ لاین:پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نوه چهار ساله اش زندگی کند. دستان پیرمرد می لرزید، چشمانش تار شده بود و گام هایش مردد و لرزان بود. اعضای خانواده […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب