مطالب مرتبط با سینما

آنها با ذوق درباره داستان و قهرمانان فیلم صحبت می کردند

جی۵ لاین: زمانی که نوجوانی بیش نبودم با پدرم همراه شدم تا به سینما برویم. فیلم خوب و پرفروشی را انتخاب کردیم و در صف طویل خرید بلیط پشت سر یک خانواده ایستادیم. این خانواده […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

هدیه به مادر

جی۵ لاین:چهار برادر خانه شان را به قصد تحصیل ترک کردند و آدم های موفقی شدند. چند سال بعد، هنگام شام درباره فرستادن هدایایی برای مادر پیرشان که دور از آنها در شهر دیگری زندگی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب