مطالب مرتبط با رضایت

احساس رضایت

جی۵ لاین:لحظه ی آخر سوار اتوبوس شد. روی اولین صندلی نشست. اتوبوس که راه افتاد، نفسی تازه کرد و به دور برش نگاه کرد. پسر جوانی روی صندلی جلو نشسته بود. او فقط می توانست […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

پا یا کفش؟!

جی۵ لاین:کفش هایش انگشت نما شده بود و جیبش خالی! یک روز دل انگیز بهاری از کنار فروشگاهی می گذشت؛ مایوسانه به کفش ها نگاه می کرد و غصه نداشتن بر همه ی وجودش چنگ […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

کیفیت و استانداردهای ژاپنی ها

جی۵ لاین : چند سال پیش، آی بی ام تصمیم گرفت که تولید یکی از قطعات کامپیوترهایش را به ژاپنی ها بسپارد. در مشخصات تولید محصول نوشته بود سه قطعه معیوب در هر ۱۰۰۰۰قطعه ای که […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

تلاش

جی۵ لاین: وقتی که دبیرستانی بودم پدرم فوت کرد. با اینکه سن و سالی ازش گذشته بود، به هر حال پدر بود و پشت گرمی زندگی من . فقدانش در زندگی ضربه ی بزرگی برایم […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

وقتی دیگران به ما انرژی منفی می دهند چه کنیم؟

سلام آقای مالکی من یک جوان ۱۵ ساله هستم که هیچ نشانه ای از افتخار در چشمان پدر و مادرم ندیدم. وقتی که در مسابقه ی نقاشی نفر اول شدم و تقدیر نامه را جلوی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب