مطالب مرتبط با دلسرد

آیا این نقاشی ها ارزشمند هستند؟

جی۵ لاین: روزی پیرمردی سالخورده نزد نقاش بزرگ دانته گابریل روستی رفت و به او چند صفحه نقاشی نشان داد و گفت: این ها خودم کشیده ام. به نظر شما آیا این نقاشی ها ارزشمند […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

ادامه دادن

جی۵ لاین:همیشه برای دلسرد شدن ، زود است،ادامه دادن را ادامه دهید.   منبع تصویر: Blog Spot  «یک تصویر گویا تر از چندین متن است»     ضرب المثل چینی هر روزساعت۱۳  یک تصویر از لحظه ای […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

گاهی یه لبخند دلی رو باز میکنه که هیچی جایگزینش نمیشه!

جی۵ لاین: تو درمانگاه نشسته بودم و منتظر بودم تا نوبتم بشه و پذیرش اسمم رو بگه.یه خانومی از در روبه روی من وارد شد و اومد رو ردیف صندلی های پشت سرم نشست.چهره اش آشنا […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب