مطالب مرتبط با داستان صوتی

من فرد مهمی هستم

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/03/g5line-com-you-are-important.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “من فرد مهمی هستم” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۲٫۳۲ مگا بایت هر یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

هیچ کدام شانسی ندارند

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/03/g5line-com-teacher-love.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “هیچ کدام شانسی ندارند” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱٫۰۱ مگا بایت هر یکشنبه ساعت […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

رسم پهلوانی

جهت دانلود داستان صوتی  “رسم پهلوانی ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۳٫۷۶ MB  مدت زمان فایل :۱:۳۸ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را به روز نمایید. […]

ادامه مطلب

اشتباه موردی

جهت دانلود داستان صوتی  ”  اشتباه موردی ”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۶۹۰ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۵۸ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

تنها بازمانده ی یک کشتی

جهت دانلود داستان صوتی  ”  تنها بازمانده ی یک کشتی”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱٫۵۴ مگا بایت  مدت زمان فایل  :۲دقیقه و۱۴ ثانیه چنانچه قادر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

رسم پهلوانی

جهت دانلود داستان صوتی  ” رسم پهلوانی ”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱٫۳۲ مگا بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۵۵ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

صلح واقعی

جهت دانلود داستان صوتی  ” صلح واقعی ”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱٫۳۲ مگا بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۵۵ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

الاغ باهوش

جهت دانلود داستان صوتی  ”  الاغ باهوش”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۸۰۳ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۴۲ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

ماهیگیری

جهت دانلود داستان صوتی  ”  ماهیگیری ”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۸۱۶ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۴۴ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

زهر و عسل

جهت دانلود داستان صوتی  ”  زهر و عسل  ”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۶۶۷ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۲۵ ثانیه چنانچه قادر به […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

ماجرای آهنگر خداشناس

جهت دانلود داستان صوتی  “ماجرای آهنگر خداشناس”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱٫۴۲ مگا بایت  مدت زمان فایل  :۲دقیقه و۲۲ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

شگرد اقتصادی ملانصرالدین

جهت دانلود داستان صوتی  “شگرد اقتصادی ملانصرالدین”  کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۷۶۴ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۳۶ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

توقع لاک پشتی

جهت دانلود داستان صوتی “ توقع لاک پشتی” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱ مگا بایت  مدت زمان فایل  :۲دقیقه و۱۲ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

انیشتین و راننده اش

جهت دانلود داستان صوتی انیشتین و راننده اش کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۸۹۲ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۵۴ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

از دلالی مرگ تا جایزه ی نوبل

جهت دانلود داستان صوتی “از دلالی مرگ تا جایزه ی نوبل ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۶۳۹ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۱دقیقه و۲۱ثانیه چنانچه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

پیراهن خوشبختی

جهت دانلود داستان صوتی “پیراهن خوشبختی ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۹۶۰ کیلو بایت  مدت زمان فایل  :۲دقیقه و۲ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب