مطالب مرتبط با جیحون

برای گفتن شب بخیر رفت و حاضرین را بوسید

جی۵ لاین: شوهر من مردی درشت اندام و چاق است. زمانی که دخترمان فرزند دومش را باردار بود ما برای نگهداری دختر سه ساله اش به خانه شان رفتیم. شب اولی که آنجا بودیم نوه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

نباید با هیچ کس صحبت کنید

جی۵ لاین: استادی چهار شاگرد داشت. روزی تصمیم گرفت که به آن ها درسی بیاموزد پس به هر یک از شاگردان گفت که تا چهار روز نباید با هیچ کس صحبت کنند. روز اول سپری […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

خودم را عقل کل می دانستم و به کسی بها نمی دادم

جی۵ لاین: چهارده سالم بود که مجبور شدم همراه خانواده از شهری که در آن بزرگ شده بودم به شهری دورتر مهاجرت کنم. در دوران بلوغ بودم و تمام وجودم را کینه و تنفر پر […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

پزشکی رشته سختی است و سخت کوشی می طلبد

جی۵ لاین: روزی استادی در سر کلاس زیست شناسی رو به دانشجویان پزشکی خود کرد و گفت: می دانم که شما در این ترم بسیار تلاش کرده اید و می دانم که برنامه های سخت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب