مطالب مرتبط با اولویت

چه کسی برای شما برنامه ریزی می کند؟

جی۵ لاین:ساعت ۷:۳۰ بامداد است. آرش زودتردر محل کار خود حاضر شده، زیرا می خواهد وقت بیشتری داشته باشد تا روی پیشنهادش در مورد افزودن دو پست تازه در اداره شان کار کند. او با […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

کلافه ام، با کنکور چکار کنم!؟

طلا: سلام من سال گذشته کنکوری بودم من فقط یک رشته و یک دانشگاه درنظردارم که پارسال نشد و گذاشتم برای امسال من اواخر اردیبهشت بخاطر استرس بیمارشدم طوری که عملا تاچند هفته بعدکنکور بستری […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

کلافه ام ، با کنکور چه کار کنم؟

طلا: سلام من سال گذشته کنکوری بودم من فقط یک رشته و یک دانشگاه درنظردارم که پارسال نشد و گذاشتم برای امسال من اواخر اردیبهشت بخاطر استرس بیمارشدم طوری که عملا تاچند هفته بعدکنکور بستری […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب