مطالب مرتبط با انگیزه

اهداف بزرگ

جی۵ لاین:  سه نفر در یکی از معادن سنگ کار می کردند. کار آنها تراشیدن سنگ هایی بود که از معدن استخراج می شد. این سه نفر هم سن و سال و در شرایط تجربی […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

انگیزه

جی۵ لاین:حکایت می کنند که مردی در شهر کوچکی زندگی می کرد و به عنوان ماهیگیری بزرگ شهرت داشت. صبحها سوار قایق کوچکش به روی دریاچه می رفت و پس از کوتاه زمانی با قایقی […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

یک دستور نظامی

جی۵ لاین:اصلا انتظارش را نداشتم، وقتی ثبت نام کردم قرار بود مرا در شهر خودمان نگه دارند، ناگهان متوجه شدم که یک حکم ماموریت شش ماهه به سر دشت به من داده اند، تا خودم […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

قانون نیوتن و تنبلی!

جی۵ لاین: واقعا از دست خودم عصبانی و حتی بدتر از آن سرخورده بودم. یعنی چطور ممکن است آقای مالکی که خیلی ها او را انجام دهنده ی کار بزرگی همچون ” جی۵″ می دانند، وقتی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

بار سنگین نفر آخر شدن!

 جی۵ لاین: در آزمون درسی مدرسه ای یکی از شاگردان نتوانست نمره قبولی را بدست آورد و نفر آخر شد او از این بابت خیلی ناراحت بود. مضاف بر اینکه بقیه شاگردان هم سر به سرش […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

هدف دارم، ولی انگیزه ندارم، چه کار کنم؟

سلام آقای مالکی من فارغ تحصیل سال ۹۱ در رشته تجربی هستم. چون در ازمون به نتیجه دلخواهم نرسیدم برای کنکور۹۲ شرکت کردم. با اینکه از شهریور ماه باید درس ها رو شروع میکردم ولی […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب