مطالب مرتبط با اسکناس

آنها با ذوق درباره داستان و قهرمانان فیلم صحبت می کردند

جی۵ لاین: زمانی که نوجوانی بیش نبودم با پدرم همراه شدم تا به سینما برویم. فیلم خوب و پرفروشی را انتخاب کردیم و در صف طویل خرید بلیط پشت سر یک خانواده ایستادیم. این خانواده […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

چه کسی این اسکناس را می خواهد؟

جی۵ لاین: سخنران مشهوری در یکی سمینارهایش اسکناسی ۲۰ دلاری را در مقابل ۲۰۰ نفر از مخاطبانش بالا گرفت و گفت: چه کسی این اسکناس را می خواهد؟ تمام دستها فورا بالا رفتند.

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

ارزش ما انسانها

جی۵ لاین:یک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن حضور داشتند، یک اسکناس هزار تومانی را از جیبش بیرون آورد و پرسید: چه کسی مایل است این اسکناس را داشته باشد؟ دست همه […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

ترس و موفقیت، کارد و پنیرند!

جی۵ لاین:دو دوست در حال رقابت با هم بودند . دیوید، باب را تحریک کرد تا روی تخته ای به عرض سی سانتی متر و به طول شش کیلومتر راه برود. دیوید ابتدا تخته را […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

هدیه

جی۵ لاین: توخیابون  پارامونت بامامان موقع برگشتن از بازارمردتقریبا۴۸ ساله ضعیف الجسه ای که ظاهرش پیرترازسنش میزد ولباس نارنجی شهرداری پوشیده بود دست دخترک تقریبا ۶سالشو گرفته بود وجلوتراز ما درپیاده رومیرفتند.دخترباکفش های پاشنه بلندش که […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

پیدا کردن سکّه !

جی۵ لاین: روزی پسرکی در خیابان سکه ای یک سِنتی پیدا کرد. او از پیدا کردن سکه ای آن هم بدون زحمت ، خیلی ذوق زده شد. این تجربه باعث شد او بقیه روزهای عمرش را […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب