بایگانی | داستان صوتی

قدرت بخشش

جهت دانلود داستان صوتی “قدرت بخشش” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۴۵ KB مدت زمان فایل ۲:۰۷ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

ادامه مطلب

وقتی خورشید درس تازه ای گرفت

جهت دانلود داستان صوتی “وقتی خورشید درس تازه ای گرفت” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۸۲۴ KB مدت زمان فایل ۱:۴۵ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

ادامه مطلب

۳ پند لقمان به پسرش

جهت دانلود داستان صوتی “۳ پند لقمان به پسرش” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۷۷۵ KB مدت زمان فایل ۱:۳۸ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی […]

ادامه مطلب

روستایی فقیر

جهت دانلود داستان صوتی “روستایی فقیر ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۶۴ KB مدت زمان فایل ۳:۳۶ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

ادامه مطلب

تاثیر قران

جهت دانلود داستان صوتی “تاثیر قران” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۲۲ KB مدت زمان فایل ۳:۵۴ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را […]

ادامه مطلب

کلاس بدنسازی

جهت دانلود داستان صوتی “کلاس بدنسازی” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۹۵۶ KB مدت زمان فایل ۲:۰۲ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را […]

ادامه مطلب

شاهینی که پرواز نمی کرد

جهت دانلود داستان صوتی “شاهینی که پرواز نمی کرد” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۸۹۰ KB مدت زمان فایل ۱:۵۳ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی […]

ادامه مطلب

ماجرای غریق نجات

جهت دانلود داستان صوتی “ماجرای غریق نجان” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۸۳۰ KB مدت زمان فایل ۱:۴۶ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر […]

ادامه مطلب

تیمارستان

جهت دانلود داستان صوتی “تیمارستان“ کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۷۶۱ KB مدت زمان فایل ۱:۳۷ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

ادامه مطلب

مزدور

جهت دانلود داستان صوتی “مزدور” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۷۹۷ KB مدت زمان فایل ۱:۴۲ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را به […]

ادامه مطلب

ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر

جهت دانلود داستان صوتی “ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۸۹۱ KB مدت زمان فایل ۱:۵۴ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

ادامه مطلب

رعیت و عتیقه فروش

جهت دانلود داستان صوتی “رعیت و عتیقه فروش” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۶۰۷ KB مدت زمان فایل ۱:۱۷ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید […]

ادامه مطلب

چه چیز انسان را زیبا می کند؟

جهت دانلود داستان صوتی “چه چیز انسان را زیبا می کند؟” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۵۹۶ KB مدت زمان فایل ۱:۱۶ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

ادامه مطلب

مسابقه دو قورباغه ها

جهت دانلود داستان صوتی “مسابقه دو قورباغه ها ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۹۴۶ KB مدت زمان فایل ۲:۰۱ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید […]

ادامه مطلب

۴ دانشجو و استاد زرنگ

جهت دانلود داستان صوتی “۴ دانشجو و استاد زرنگ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱:۱۵ KB مدت زمان فایل ۲:۳۱ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

ادامه مطلب

پیر مرد فقیر و هیزم فروش شتر دار

جهت دانلود داستان صوتی “پیرمرد فقیر و هیزم فروش شتر دار” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱:۲۵ KB مدت زمان فایل ۲:۴۴ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های […]

ادامه مطلب