بایگانی | داستان صوتی

من فرد مهمی هستم

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/03/g5line-com-you-are-important.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “من فرد مهمی هستم” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۲٫۳۲ مگا بایت هر یکشنبه ساعت ۱۴:۰۰ […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

هیچ کدام شانسی ندارند

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/03/g5line-com-teacher-love.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “هیچ کدام شانسی ندارند” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۱٫۰۱ مگا بایت هر یکشنبه ساعت […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

دو برادر در مزرعه ای خانوادگی کار می کردند

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/02/g5line-com-two-brother.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “دو برادر در مزرعه ای خانوادگی کار می کردند” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. هر یکشنبه ساعت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

اجازه می دهید سگ خود را به هتل بیاورم؟

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/02/g5line-com-dog-hotel.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “اجازه می دهید سگ خود را به هتل بیاورم؟” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. هر یکشنبه ساعت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

یکی از توله سگ ها از بقیه عقب مانده بود

[audio5 src=”http://g5line.com/wp-content/uploads/2012/02/g5line-com-little-dog.mp3″ loop=”true” autoplay=”autoplay” preload=”auto” loop=”loop” controls=””] جهت دانلود داستان صوتی “یکی از توله سگ ها از بقیه عقب مانده بود” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. هر یکشنبه […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

طوری زندگی کن که زندگیت ارزش نجات دادن داشته باشه

جهت دانلود داستان صوتی “طوری زندگی کن که زندگیت ارزش نجات دادن داشته باشه” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۹۸۷ KB مدت زمان فایل ۱:۲۴ ثانیه چنانچه قادر […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

دلی مهربان و بزرگ

جهت دانلود داستان صوتی “دلی مهربان و بزرگ ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل: ۶۹۲ KB مدت زمان فایل ۱:۲۸ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

دانه ای که سپیدار بود.

جهت دانلود داستان صوتی “دانه ای که سپیدار بود.” کلیک  نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۰۱ MB مدت زمان فایل ۲:۱۳ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید […]

ادامه مطلب

نقشه ی جهان

جهت دانلود داستان صوتی “نقشه جهان” کلیک  نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۸۱۹ MB مدت زمان فایل ۱:۰۹ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

ادامه مطلب

طعم هدیه

جهت دانلود داستان صوتی “طعم هدیه” کلیک  نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۲۲ MB مدت زمان فایل ۱:۴۷ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

ادامه مطلب

آرامش

جهت دانلود داستان صوتی “آرامش” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۹۸۰ KB مدت زمان فایل ۱:۲۳ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

تاثیر

جهت دانلود داستان صوتی “تاثیر” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۳۸ KB مدت زمان فایل ۲:۰۰ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را […]

ادامه مطلب

صداقت

جهت دانلود داستان صوتی “صداقت” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۸۵ KB مدت زمان فایل ۲:۴۲ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود را […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

عشق کور

جهت دانلود داستان صوتی “عشق کور” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۵۷ KB مدت زمان فایل ۲:۱۷ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

ادامه مطلب

عقاب به سبک مرغ

جهت دانلود داستان صوتی “عقاب به سبک مرغ” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۱۲ KB مدت زمان فایل ۱:۳۸ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید […]

ادامه مطلب

طعم هدیه

جهت دانلود داستان صوتی “طعم هدیه” کلیک نموده و این داستان را با بلوتوث به دوستتان هدیه دهید. حجم فایل:۱:۲۲ KB مدت زمان فایل ۱:۴۷ ثانیه چنانچه قادر به شنیدن داستان های صوتی نیستید مرورگر خود […]

ادامه مطلب