بایگانی | گالری تصاویر

good

جی۵ لاین: .The good you do today, people will often forget tomorrow; Do good anyway کار خوب امروز شما را ممکن است مردم فردا فراموش کنند، با این حال به کار خوب خود ادامه دهید. […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

back

جی۵ لاین: .No one can go back and make a brand new start Anyone can start from now and make a brand new ending  هیچ کس نمیتونه به عقب برگرده و همه چیز را از نو شروع […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

seeking

جی۵ لاین:  .I believe that we cannot live betterthan in seeking to becomestill better than we are من اعتقاد دارم کوشش همواره برای بهتر شدن ،بهترین شیوه زندگی است. منبع تصویر:twicsy «یک تصویر گویا تر از […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

try

جی۵ لاین: .try to gain what u like or u’ll have to like what u gain سعی کن چیزی رو که دوست داری بدست بیاری وگرنه مجبوری آنچه بدست میاوری دوست بداری… منبع تصویر:tatahao «یک […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

love

جی۵ لاین:  .  Those who love much nevergrow old .They might die ofold age but they die young کسانیکه عشق می ورزند هرگز پیر نمی شوند.شاید از کهولت بمیرند ولی جوان می میرند. منبع تصویر:designlap […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

failed

جی۵ لاین: .I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure “Thomas Edison” من نمی گویم که ١٠٠٠ شکست خورده ام. من […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

never

جی۵ لاین: .Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید: اعتماد، […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

succes

جی۵ لاین: .In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure برای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد. منبع تصویر:vk «یک تصویر […]

۱ دیدگاه مفید - ادامه مطلب

brave

جی۵ لاین: “.You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will”  تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

dangerous

جی۵ لاین: .Believing everybody is dangerous; believing nobody is very dangerous  اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده. منبع […]

ادامه مطلب

winner

جی۵ لاین: .Winning doesn’t always mean being first, winning means you’re doing better than you’ve done before   برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

candle

جی۵ لاین:  .Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared میشه هزاران شمع رو به کمک یک […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

good that

جی۵ لاین:.I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do من نمی توانم تمام کارهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

change

جی۵ لاین: “You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید. منبع تصویر:vk «یک تصویر گویا تر از چندین متن […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

?what

جی۵ لاین:.First say to yourself what you would be;and then do what you have to do نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده . […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب

esprit

جی۵ لاین:Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personali روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط   منبع تصویر:blogfa «یک تصویر گویا تر از […]

دیدگاه مفید - ادامه مطلب